Yrkesöversättare

Hos Oktagon har du alltid direktkontakt med din översättare. Du är välkommen att kontakta den som passar bäst, eller använda vårt kontaktformulär för att få hjälp vidare.

Karin har en fil.mag. i facköversättning från TÖI på Stockholms universitet och har varit verksam som översättare sedan 2005.

Edit har en masterexamen i översättning från spanska och engelska från Göteborgs universitet, och arbetar främst med EU-texter och andra samhällsrelaterade texter.

Christina har mångårig erfarenhet av översättning, som anställd inom mjukvaruindustrin och frilansare med egen firma sedan 2002 i Sverige och Kanada.

Elisabet översätter sedan 2007, främst inom medicin, och har en doktorsexamen i Medicinsk och fysiologisk kemi och en magisterexamen i Journalistik, båda från Uppsala universitet.

Charlotte är utbildad facköversättare och specialiserad på översättning av medicinska texter och texter som ställer höga krav på stilistisk förmåga.

Malin är översättare sedan 2005, har en fil.mag. i facköversättning från Stockholms universitet och är medlem i Översättarcentrum.

Om Oktagon

Alla i översättargruppen Oktagon är medlemmar i Sveriges facköversättarförening och omfattas av föreningens yrkesetiska kod.

Information om beställning

Det finns vissa saker som översättaren kommer att fråga om när du beställer en översättning, och det kan vara bra att vara förberedd så att du kan få ditt kostnadsförslag så snabbt som möjligt. Om du vill kan du läsa mer om saker att tänka på när man beställer en översättning.

This website uses cookies.