Yrkesöversättare

Hos Oktagon har du alltid direktkontakt med din översättare. Du är välkommen att kontakta den som passar bäst, eller använda vårt kontaktformulär för att få hjälp vidare.

Karin har en fil.mag. i facköversättning från TÖI på Stockholms universitet och har varit verksam som översättare sedan 2005.

Edit har en masterexamen i översättning från spanska och engelska från Göteborgs universitet, och arbetar främst med EU-texter och andra samhällsrelaterade texter.

Christina har mångårig erfarenhet av översättning, som anställd inom mjukvaruindustrin och frilansare med egen firma sedan 2002 i Sverige och Kanada.

Elisabet översätter sedan 2007, främst inom medicin, och har en doktorsexamen i Medicinsk och fysiologisk kemi och en magisterexamen i Journalistik, båda från Uppsala universitet.

Charlotte är utbildad facköversättare och specialiserad på översättning av medicinska texter och texter som ställer höga krav på stilistisk förmåga.

Malin är översättare sedan 2005, har en fil.mag. i facköversättning från Stockholms universitet och är medlem i Översättarcentrum.