EDIT HOLM

Språkkombinationer: Engelska och spanska till svenska

Ämnesområden: EU, samhällsvetenskap och politik, resor och turism, allmänna texter, marknadsföring, textil, natur och friluftsliv.

Telefonnummer: +46(0)730508097

Jag har varit verksam som översättare sedan 2013 då jag tog en masterexamen i översättning vid Göteborgs universitet. Utöver översättarutbildning har jag även studier i spanska, engelska, latin och latinamerikakunskap.

För närvarande översätter jag främst EU-texter och andra samhällsrelaterade texter, men jag tar mig gärna också an texter inom andra ämnesområden, till exempel natur och friluftsliv, textil, marknadsföring och kampsport.

När du anlitar mig får du en professionellt utförd översättning av hög kvalitet. Utöver översättning kan jag hjälpa till med att korrekturläsa och språkgranska texter som behöver en språklig finputsning och en mer grundlig genomgång.

Anmärkning: Edit är upptagen med annat fram till juni 2020 och är inte tillgänglig för översättningsuppdrag.

This website uses cookies.